Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,  ДБФП №BG16RFOP002-2.089-1057-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: Осигурен оперативен капитал за Арт Техно Гроуп ООД в размер на 50 000.00 лв., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”,  по процедура BG16RFOP002-2.089 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Бенефициент: АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД, ЕИК 131166512

Обща стойност: 50 000.00 лв. европейско финансиране(ЕФРР)
Начало: 13.08.2021г.
Край: 13.11.2021г.