Slide 1

Рекламните продукти,
които се запомнят

Нашата задача е създаването на различни търговски стелажи, рекламни продукти, POS материали и търговско обзавеждане, представляващи уникална комбинация от форми и материали.