Машина за опаковане Giro-Tec

АТГ  Закупи  полуавтоматична машина за опаковане Giro-Tec за  фолиране на палети, осигуряваща много предимства:

  • По-добро и постоянно качество на опаковката;
  • По-стабилни палети и по-малък брой рекламации;
  • Повишена производителност в сравнение с опаковането на ръка.