Deo

Технологична модернизация в предприятието

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО Арт Техно Гроуп ЕООД реализира проект „Технологична модернизация в предприятието“ № BG-RRP-3.004-0292, договор № BG-RRP-3.004-0292-C01 със следните параметри: Оперативна програма: Национален план за възстановяване и устойчивост; Приоритетни оси: Интелигентна индустрия; Наименование на процедура: Технологична модернизация; Код на процедура: BG-RRP-3.004; Наименование на проектно предложение: Технологична […]

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,  ДБФП №BG16RFOP002-2.089-1057-C01 Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултати: Осигурен оперативен капитал за Арт Техно Гроуп […]

Машина за опаковане Giro-Tec

АТГ  Закупи  полуавтоматична машина за опаковане Giro-Tec за  фолиране на палети, осигуряваща много предимства: По-добро и постоянно качество на опаковката; По-стабилни палети и по-малък брой рекламации; Повишена производителност в сравнение с опаковането на ръка.

Закупена машина за въздушни възглавници BP4000

Закупена машина за въздушни възглавници BP4000, за да се оптимизира процесът на опаковане и доставка: Предотвратяване повреди по стоките. Минимизиране на рекламациите и оплакванията на клиентите поради повредени стоки.