Deo

Подкрепа за малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,  ДБФП №BG16RFOP002-2.089-1057-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултати: Осигурен оперативен капитал за Арт Техно Гроуп ООД в размер на 50 000.00 лв., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Помощта се предоставя по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”,  по процедура BG16RFOP002-2.089 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Бенефициент: АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД, ЕИК 131166512

Обща стойност: 50 000.00 лв. европейско финансиране(ЕФРР)
Начало: 13.08.2021г.
Край: 13.11.2021г.

Машина за опаковане Giro-Tec

АТГ  Закупи  полуавтоматична машина за опаковане Giro-Tec за  фолиране на палети, осигуряваща много предимства:

  • По-добро и постоянно качество на опаковката;
  • По-стабилни палети и по-малък брой рекламации;
  • Повишена производителност в сравнение с опаковането на ръка.

Закупена машина за въздушни възглавници BP4000

Закупена машина за въздушни възглавници BP4000, за да се оптимизира процесът на опаковане и доставка:

  • Предотвратяване повреди по стоките.
  • Минимизиране на рекламациите и оплакванията на клиентите поради повредени стоки.