Анкетна карта за удовлетвореност на клиента

Новини

Уважаеми клиенти,
Анкетна карта за удовлетвореност на клиента може да свалите тук (doc)

Политика на управление

Новини

Политика на управление може да свалите тук (pdf)

Публична покана за провеждане процедура за определяне на изпълнител

Новини

Публична покана на Арт Техно Груп ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в предприятието лица” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2203-01-04001.

Всички необходими документи за участие може да свалите тук (.zip)

Нов адрес на производствената ни база и търговския офис

Новини

Уважаеми партньори,
Уведомяваме Ви, че производствената база и търговският офис на АРТ ТЕХНО ГРУП ООД се преместиха на нов адрес:

Гара Искър, Улица 5010 №10, ПК.69 1528 София

Телефоните за контакт остават непроменени

ATG е официален партньор на датската компания Danish Sign Export

Новини

ATG е официален партньор на датската компания Danish Sign Export. Продуктите, които предлагаме може да разгледате тук

Нова автоматизирана линия за прахово боядисване

Новини

През 2011г. ATG планира да разшири производствената си база с нови 1500м 2 и да внедри нова автоматизирана линия за прахово боядисване.

Преминаване към обновената версия на стандарт ISO 9001:2008

Новини

През 2010г. фирмата успешно премина към обновената версия на стандарт ISO 9001:2008. В тази насока ATG смята да внедри в стандарт ISO 14001:2004, който съдържа изисквания към Системите за управление на околната среда (СУОС). Тази система ще позволи на фирмата да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда.

Реализиран проект към ИАНМСП

Продукти

ATG среща разбиране от българското правителство и финансовите структури на ЕС за развитие на бизнеса и реализира три проекта за технологично обновление на фабриката си и цялостните технологични процеси с тяхната подкрепа.

През 2009г. е реализиран проект TM-02-105/16.09.2008г. с помощта на ИАНМСП за разнообразяване на продукцията на Арт Техно Гроуп чрез добавяне на нови допълнителни продукти произведени от тел и метал и обогатяване на гамата съществуващи продукти, чрез добавяне на метални елементи в тях.

Реализиран проект по програма ФАР

Плексиглас и PVC

През 2008г. е реализиран проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-184 с помощта на МИЕ по програма ФАР, осигурил развитие на рекламното производство във фирмата, чрез въвеждане на цифрови машини за обработка на пластмаси.

Фирмата е сертифицирана по ИСО 9001-2000

Реализиран проект по програма ФАР

Дизайн и проектиране

През 2007г. е реализиран проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/CGS-530 с помощта на МИЕ по програма ФАР, в резултат на който, са създадени условия, проведени са обучения за фирмата и е изградена стратегия за разработване на успешни проекти